Vasiyetname Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, bir kişinin ölmesi halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının kimlere geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. 

Vasiyet, bir ölüme bağlı tasarruf yapılırken en çok başvurulan şekildir. Sadece mirasbırakanın tek taraflı irade açıklaması ile tamamlanır. Vasiyet yoluyla ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve 15 yaşını bitirmiş bulunmak gerekir. (TMK. M.502) 

Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Bunların dışında başkaca vasiyet şekli yoktur. El yazılı vasiyetname, başından sonuna kadar mirasbırakanın kendi el yazısıyla yazılmış olmak zorundadır. Resmi Vasiyetname ise düzenlenmesine resmi bir memurun katılması sebebiyle bu adla adlandırılır. Ancak resmi vasiyetname en sık tercih edilen yöntem olup, sözlü ve yazılı olanları çok nadirdir. Ayrıca sözlü ve yazılı vasiyetnamenin uygulanması için fazladan işlemler gerekmektedir.

Söz konusu resmi memur ise Medeni Kanun’a göre sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli (yabancı ülkelerdeki Türk konsoluslukları gibi) olabilir. Miras hukukuna ilişkin sorunlarınız çözümü için aşağıda yer alan "irtibata geçin" kısmı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.